Saltar para: Post [1], Comentários [2], Pesquisa e Arquivos [3]

COUTO MIXTO LAMADARCOS MANDIN

UM POVO UMA FALA

COUTO MIXTO LAMADARCOS MANDIN

UM POVO UMA FALA

DISTRIBUCION DOS DIEGUEZ POR ESPANHA (dados de nacemento, INE 2011)

03.01.13, vero fillodateresa netodorevidas

 

 

Podería entenderse que o patronímico diéguez (filho de Diego) ten o seu orixe en Galiza, e dentro de Galiza en Ourense, espalhandose polo resto de Espanha por diversos motivos como a inmigración e incorporación aos exercitos da coroa castelán, mais en concreto para incorporarse aos exércitos dos Católicos no asedio a Granada no século 15 (dado que non comprobei e pode ser incorrecto)


Con respecto ao Val de Monterrei unha hipotese sería a incorporación dos segundós de Alhariz as súas posesións como eran as de Mandin, Rabal, Veiga de Meas, Osonho, Vilardevos …


 

1º apelido

2º apelido

dous

total

%

Total ESPANHA

8.550

8.668

175

17.393

1,00

GALICIA

 

 

 

8.140

0,47

Ourense

1.845

2.027

84

3.956

0,23

Pontevedra

1.148

1.151

31

2.330

0,13

Lugo

551

576

10

1137

 

Coruña, A

355

362

 

717

 

GRANDES URBES

 

 

 

3.013

0,17

ANDALUCIA

 

 

 

1.926

0,11

LIMITROFES

 

 

 

1.767

0,10

Resto espanha

 

 

 

1.679

0,10

http://www.ine.es/apellidos/formGeneralresult.do?vista=3

 

Con respecto a distribución dos que levan aínda o apelido Diéguez polo territorio galego, eu destaco tres grupos que en realidade pódense considerar un so:

- as comarcas ao redor do macizo central (Terras das comarcas de Verín, Valdeorras,Trives, Bolo, …); e como non facendo mención especial a Oímbra, en concreto Rabal que concentra un alto porcentaxe en termos relativos.

- outro continuación para as terras do Deza e redores (Lalín, Rodeiro, Chantada e Monforte),

- e finalmente os grandes núcleos destino das inmigracións como son Ourense e Vigo.

 

Verín

Ourense

341

 

Rodeiro

Pontevedra

400

Mezquita, A

Ourense

148

 

Lalín

Pontevedra

293

Barco de Valdeorras

Ourense

139

 

Chantada

Lugo

210

Gudiña, A

Ourense

111

 

Taboada

Lugo

150

Rúa, A

Ourense

107

 

Agolada

Pontevedra

132

Manzaneda

Ourense

100

 

Estrada, A

Pontevedra

94

Pobra de Trives, A

Ourense

95

 

Silleda

Pontevedra

76

Viana do Bolo

Ourense

94

 

Monforte

Lugo

86

Laza

Ourense

83

 

 TOTAL

CENTRO

1441

Vilardevós

Ourense

81

   

 

Oímbra

Ourense

63

   

 

Carballiño, O

Ourense

90

 

Ourense

Ourense

696

Cenlle

Ourense

71

 

Vigo

Pontevedra

670

 TOTAL

Ourense

1523

 

TOTAL

 

1366

http://ilg.usc.es/cag/Controlador?busca=DIEGUEZ

  

Antecedentes dos DIEGUEZ en Rabal e Mandin:

 

Nas relación de naturais de Mandin e Rabal correspondente ao Castasto da Ensenada (ano 1753) non consta Dieguez, salvo un rapaz menor, D. Ramón Dieguez, que vive co seu tío D. Pedro Castro (folha 766 do “indice de los individuos naturales y forasteros de la Feligresia de Santa Maria de Mandin, Jurisdición de Monterrey”) “viudo, Fidalgo, sesenta años, tiene en su compañía un sobrino llamado D. Ramón Dieguez, menor; un criado llamado Joseph Nuñez de veintidos, y tres criadas mayores.”

 

Si consta entre os propietarios forasteiros nos listados de Mandin e Rabal un só Dieguez: D. Franciscos Dieguez (folha 1.009 do “indice de los individuos naturales y forasteros de la Feligresia de Santa Maria de Mandin, Jurisdición de Monterrey”) indicandose que pertenze a Allaríz e relacionando as bastantes terras das que era propietario nestes lugares.

 

Buscando no vecinhos de Alhariz aparece un Dieguez con Foros e Ganado a medias en Mandin, Rabal, Veiga das Meas, etc.: “ D. Franciscos Dieguez, Abogado de la Real Audiencia de treinta años, casado con Dª Josefa Amoeiro, de veintitres, tienen dos hijas menores, dos criadas y un criado …”

 

Buscando nos libros Parroquias de Mandin e Rabal, non podemos enlazar directamente aos citados cos rexistrados no catastro da ensenada, porque entre outras cousas os libros de Rabal están incompletos, e así o primeiro dato que obteño é que D. Ramon Dieguez Perez casado con Margarita Perez, nace no 1796 e morre no 1877, sendo o seu pai D. Francisco Dieguez casado con Teresa Perez (+1851) que morreu no 1843, coa asistencia de oito curas. Non atopo apuntes do seu nacemento nin dos seu casamento, pero poderiamos aproximar o nacemento aló polo 1760 ou posteriores, sen embargo nos listados do Catastro non consta ningún Dieguez en Rabal, agás o xa citado D. Francisco Diéguez, como propietario forasteiro.

 

En Mandin no Catasto si consta o sobrinho de D. Pedro deCastro, D. Ramón Diéguez, menor, polo que debería ter no ano 1753 unhos 13 anos?, ou sexa nacería aproximadamente no 1740?. De ser así, é o que mais posibilidades ten de ser o pai de D. Francisco Diéguez casado con Teresa Pérez (+1851) que morreu no 1843, e o avó de D. Ramón Diéguez Pérez casado con Margarita Pérez, nace no 1796 e morre no 1877. Por outra parte a tradición de por aos filhos os nomes dos avós neste caso cumpliriase: Ramón, Francisco, Ramón, Francisco e Ramón, repítense seguidos.

 

Certo é que en Rabal aparece tamén unha tal Sebastiana Diéguez casada con José Fonseca, e que tiveron no 1728 a Juana Fonseca Diéguez, o que pode axudar a entender que os Dieguez xa tinhan que ver coa zona pero con escasa presenza.

 

Por outra parte en Mandin nace no ano 1720, D.Francisco Javier Diéguez fillo de outro D. Francisco Dieguez (¿1690?) e de Dª. Ana Fernandez, que morre nova no ano 1730, cando o cativo so tinha dez anos. Logo non consta ningún Dieguez mais, agás o citado no Catastro da Ensenada, o sobriño de D.Pedro deCastro. Polo tanto tivo que casar noutra fegresía, tal vez na que eran naturais os seus pais.

 

En resumen, mentres non se atopen novos documentos, poderíase concluír:

-que cos dados expostos, en Mandin e Rabal, non había homes Dieguez que viviran continuadamente e tiveran propiedades  antes de 1860.

 

-que os Diéguez de Rabal proceden dalgún Diéguez forasteiro que tinha propiedades e que podería ser o Abogado da Real Audiencia, ou un hirmao (segundón) que carente de oficio decidira viver das redas das propiedades herdadas da súa familia, que ben puidera ser o nacido no 1720, D. Francisco Javier Diéguez fillo de outro D.Francisco Diéguez (¿1690?) e de Dª. Ana Fernandez, ou o sobrinho de D. Pedro deCastro, D. Ramón Diéguez.

 

-que hai que ter en conta que as Clarisas de Alhariz tamén tinhas moitas propiedades nestas fegresias, e que tal vez tiveran monxas en Mandin, amortizadas en 1836.

 

-que a partir de 1860 o Diéguez cumpliu coa orde divina de “crecer y multiplicarvos” chegando a ter o noso tataravó, D.Francisco Diéguez (1828-1908) nada menos que once filhos de duas mulheres.

 

-que a voda de este D.Francisco Diéguez asistiu como padrinhos D. Vitorio García Barbon e a sua filla Dª Carlota García Barbon, pai e hirmá repesctivamente do famoso filantropo D. Jose Garcia Barbon. Que falleceu no ano 1906 asistido de once curas.

 

O resto, a piques de rematar, será presentado na seguinte entrada…

 

 N.: Sendo neófito pedo desculpas por as barbaridades que poda ter cometido neste documento, so pretendo inciar debate e interes polo tema.

2 comentários

Comentar post